پروپوزال

ارسال پروپوزال به همراه مستندات مورد نیاز به صورت آنلاین

بررسی آنلاین پروپوزال و مستندات ارسالی دانشجویان

قابلیت تعریف روند ارجاع گزارشات بر حسب نیاز دانشگاه

معرفی نرم افزار

سامانه پروپوزال

افزایش شمار دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کنار مشغله کاری این گروه از دانشجویان ، در دسترس نبودن اساتید راهنما و مشاور در تمامی ایام هفته ، حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در روزهای آخر هفته که بخش اداری دانشگاه تعطیل می باشد و ... سبب شده تصویب پایان نامه یا پروپوزال این دانشجویان به مسئله ای برای دانشجویان ، اساتید راهنما، مشاور و حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه تبدیل شود .

امکانات نرم افزار پروپوزال

  • قابلیت ارسال پروپوزال به همراه مستندات مورد نیاز

  • مشاهده مشخصات اساتید راهنما و مشاور به همراه ظرفیت هر استاد

  • انتخاب استاد راهنما و مشاور (منوط به تایید اساتید)

  • مشاهده نتیجه بررسی پروپوزال توسط استاد راهنما و مشاور

  • مشاهده نتیجه جلسه بررسی پروپوزال در گروه آموزشی و دانشکده

  • امکان ثبت پیام برای استاد راهنما و مشاور

  • ارسال گزارش های دوره ای از پایان نامه به استاد راهنما و مشاور

  • درخواست تعیین تاریخ دفاع از پایان نامه و رزرو سالن

  • ارسال مقالات مستخرج از پایان نامه برای دانشگاه

مشاهده دمو

برای دریافت نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به بخش مدیریت و یا اعضای هیات علمی با ما تماس بگیرید.